Samochody, których masa przekracza 12 ton, podlegają pewnym ograniczeniom drogowym. W okresach wyjątkowego natężenia ruchu (jak np. weekendy, święta czy wakacje), w określonych godzinach samochody ciężarowe mają zakaz poruszania po drogach ekspresowych i autostradach.

Zasady te dotyczą wielu europejskich krajów, dlatego kierowcy pokonujący międzynarodowe trasy, aby móc odpowiednio zaplanować dostarczenie towaru, muszą wiedzieć gdzie i kiedy obowiązuje postój.

Austria

W tym kraju obowiązuje zakaz poruszania się w soboty od 15:00 do 24:00 oraz w niedziele
i święta od 00:00 do 22:00. Dni świąteczne występują 1 i 6 stycznia, 28 marca, 1, 5, 16 i 26 maja, 15 sierpnia, 26 października, 1 listopada, 8, 25 i 26 grudnia.

Czechy

Zakaz obowiązuje w niedziele i święta od 13:00 do 22:00 przez cały rok oraz od 1 lipca do 31 sierpnia: w piątki od 17:00 do 21:00, w soboty od 07:00 do 13:00, w niedziele i święta od 13:00 do 22:00. Dni świąteczne w 2016 roku: 1 stycznia, 28 marca, 1 i 8 maja, 5 lipca, 6 lipca 28 września, 28 października, 17 listopada, 24, 25 i 26 grudnia.

Francja

Zakaz obowiązuje od 22:00 w soboty, w przeddzień świąt oraz do 22:00 w Niedziele i święta. Dni świąteczne w 2016 roku: 1 stycznia,28 marca, 1,5,8 i 16 maja, 14 lipca, 15 sierpnia, 1 i 11 listopada, 25 grudnia.

Holandia

W Holandii funkcjonuje zakaz jazdy w soboty od 9:00 do niedzieli 24:00 – przy śliskiej nawierzchni i przy widoczności poniżej 200m.

Niemcy

W tym kraju zakazy obowiązują w niedziele i święta od 00:00 do 22:00, w przypadku niektórych świąt zakazy obowiązują tylko w określonych miejscach.

Dni świąteczne w 2016 roku: 1 stycznia, 25 i 28 marca, 1,5,16 i 26 maja, 3 i 31 października

1 listopada, 25 i 26 grudnia.

Słowacja

Zakaz jazdy obowiązuje w niedziele i święta od 00:00 do 22:00 oraz w soboty od 1 lipca do 31 sierpnia od 07:00 do 19:00. Dni świąteczne w 2016 roku: 1 i 6 stycznia, 25 i 28 marca,1, 8 maja, 5 lipca, 29 sierpnia, 1 i 15 września, 1 i 17 listopada, 24,25 i 26 grudnia.

 Wielka Brytania

W tym państwie zakazy jazdy obowiązują w ciągu tygodnia od 21:00 do 07:00 oraz
w weekendy – od 13:00 w soboty do 07:00 w poniedziałek.

Dni świąteczne wypadają: 1 stycznia, 4 stycznia (tylko Szkocja),17 marca (w Irlandii Północnej), 25 i 28 marca, 2 i 30 maja, 12 lipca, 1 sierpnia (Szkocja) 29 sierpnia (oprócz Szkocji), 30 listopada (Szkocja), 25, 26 i 27 grudnia.

Węgry

W czasie od 1 lipca do 31 sierpnia zakaz obowiązuje od soboty od godz. 15:00 do niedzieli do godz. 22:00 oraz od 22:00 w przeddzień święta do 22:00 w dniu święta. Jeśli święto poprzedza sobotę lub niedzielę ograniczenia jazdy stosuje się bez przerwy od 8:00 pierwszego dnia do 22:00 w ostatnim dniu.

W czasie od 1 września do 30 czerwca zakaz obowiązuje od 22:00 w sobotę i przeddzień święta do 22:00 w niedzielę i święto. Jeśli święto poprzedza niedzielę, ograniczenia jazdy stosuje się bez przerwy od 8:00 pierwszego dnia do 22:00 w ostatnim dniu.

Dni świąteczne w 2016 roku: 1 stycznia, 15, 27 i 28 marca, 1 i 16 maja, 20 sierpnia,

23 października, 1 listopada oraz 25 i 26 grudnia.