Każda osoba, która chce prowadzić zawodowo pojazdy mechaniczne, musi przejść specjalne testy. Obejmują one badania z zakresu sprawności psychomotorycznej, diagnozę funkcji poznawczych, osobowości oraz funkcjonowanie w sytuacjach trudnych. Dodatkowo wymagana są badania funkcji wzrokowych. Badania te noszą nazwę psychotestów dla kierowców. Osoba badana powinna w celu pomyślnego ich zdania musi wykazać się wymaganym poziomem sprawności psychicznej.

Gdzie można zrobić psychotesty?

Psychotesty dla kierowców można zrobić w wielu placówkach posiadających odpowiednie uprawnienia, np. pracownik psychologicznej czy przychodniach medycyny pracy. W każdym mieście znajduje się zawsze kilka miejsc tego typu, więc gdziekolwiek się nie mieszka, na pewno znajdzie się miejsce, gdzie można będzie poddać testom. Psychotesty obejmują wszystkie kategorie prawa jazdy – są obowiązkowe niezależnie od tego, na jakie się będzie zdawać i czy kierowca będzie jeździł prywatnie, czy zawodowo.

Co w przypadku nie przejścia testów?

Jeżeli osoba zdająca psychotesty nie ukończy ich pomyślnie, może przystąpić do kolejnej próby dopiero po pływie 12 miesięcy. Można napisać odwołanie, jeżeli testy wypadną negatywnie, jednak aby wynik został zmieniony potrzebne są naprawdę mocne podstawy.

Koszt psychotestów

Koszty psychotestów uzależnione są od kategorii prawa jazdy, jakiej dotyczą. Nie ma jednej, konkretnej stawki na cały kraj, jednak ceny są zbliżone i wahają się od 100 do 300 PLN w zależności od miasta i rejonu. Płaci się przed testami, a w przypadku nie zdania ich nie ma żadnej opcji odzyskania pieniędzy.

Psychotesty online

Można przygotować się do psychotestów za pomocą wielu materiałów, z których najbardziej praktyczne są dostępne online. Dzięki temu można przejść wirtualne psychotesty w sieci i wiedzieć, czego spodziewać się na prawdziwych. Nie są one identyczne z tym, co czeka kierowcę na miejscu, jednak pozwala w pewien sposób przygotować się do nich. Można znaleźć tam różnego rodzaju badania – zaczynając od czasu reakcji, kończąc na badaniu rozróżniania kolorów.

Jakie są aktualne przepisy dotyczące psychotestów?

Ministerstwo Zdrowia w stanowisku z 28 czerwca 2011 (MZ-BP-P-0620-6142-2/OG/11) określiło sprawę badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Wynika z nich, że każdy kierowca zawodowy musi poddawać się badaniom co pięć lat, a po przekroczeniu 60 roku życia co 30 miesięcy. Dokładne regulacje znajdują się w Dzienniku Ustaw z 2007 r. (nr 125, poz. 874).