Zwiększa się liczba samochodów na drogach, a tym samym zwiększa się zanieczyszczenie środowiska. Mądrze prowadzona polityka komunikacyjna powinna czuwać nad tym, żeby zanieczyszczenie powietrza spalinami samochodów było jak najmniejsze. Tak też się dzieje. Aby zanieczyszczenia były jak najmniejsze, w niektórych krajach Europy wprowadzono konieczność umieszczania na samochodach z homologacją ciężarową naklejek norm emisji spalin. Kraje, które wprowadziły takie obostrzenie to np. Niemcy czy Austria. Samochód, który jest pozbawiony takiej nalepki, nie może wjechać do centrum największych miast tych krajów.

Wraz z rozwijaniem się przepisów o emisji spalin producenci samochodów produkują coraz to nowe pojazdy, wyposażone w ten sposób, żeby emisja spalin była jak najmniejsza. Dla nich jest to czysty zysk, dlatego że przepisy zabraniające wprowadzania na drogi samochodów, produkujących zbyt duże ilości spalin, zmuszą kierowców do zakupu nowego auta. Niektórzy są zdania, że informacja o rzekomej mniejszej emisji spalin w nowych samochodach jest tylko chwytem marketingowym i nijak ma się do praktyki. Podaje się też, że nowe samochody w laboratorium w czasie badań pod tym kątem wykazują niską emisję, natomiast na drodze produkcja niebezpiecznych spalin jest dużo większa. Nie wiadomo, z czego to wynika, czy z błędów podczas pomiarów, czy jest to celowy zabieg –jedno jest pewne, samochody, które wbrew powszechnie głoszonym teoriom produkują zbyt dużo spalin, nie są bezpieczne dla środowiska.

A co tak naprawdę zawierają spaliny silników, że są tak niebezpieczne dla środowiska i dla człowieka? W czasie jazdy wytwarzają się takie substancje jak: dwutlenek węgla CO2, woda H2O, trójtlenek siarki SO3, węglowodory HC, pochodne węglowodorów, tlenek węgla CO, sadza C, tlenek siarki, tlenek azotu, tlenki siarki, ołów i związki ołowiu, dymy, popioły, metale. Jedne z nich są mniej inne bardziej toksyczne. Najgorszy wpływ na środowisko i organizm człowieka mają tlenki azotu, powstające podczas spalania przy występowaniu bardzo wysokiej temperatury. Azot wytwarza różne podtypy związków: podtlenków azotu, tlenków azotu, dwutlenków azotu, trójtlenków dwuazotu, czterotlenków azotu. Tlenki azotu stają się groźne dla organizmu podczas reakcji z hemoglobiną – powoduje to zatrucie organizmu. Podobnie tlenek węgla reaguje z hemoglobiną, doprowadzając do zatrucia człowieka. Powoduje to u człowieka senność, zawroty głowy, osłabienie.

Jak wynika z tych kilku zdań, będących jedynie zaczątkiem do rozważań na temat zanieczyszczeń i groźnych skutków emisji spalin z silników samochodowych, dbałość o coraz mniejszą produkcję związków chemicznych jest bardzo ważnym elementem polityki motoryzacyjnej, dzięki której skorzystamy nie tylko my, żyjący współcześnie, ale i następne pokolenia.