Aby podróżować bezpiecznie, niezbędna jest znajomość znaków drogowych, jak również limitów prędkości, które obowiązują na poszczególnych drogach. Na samym początku warto zapewne przypomnieć sobie, czym w ogóle jest droga… Rodzaje dróg są powiązane z dozwolonymi prędkościami poruszania się.

Otóż wedle ustawy Prawa o ruchu drogowym, za drogę uznać możemy wydzielony pas terenu, który składa się z jezdni, pobocza oraz chodnika, niekiedy również z drogi dla rowerów oraz torowiska dla pojazdów szynowych, który znajduje się w obrębie pasa ruchu.

Ważne! Zapamiętaj te wartości (prędkości)

Jak wyglądają standardowe limity prędkości, które odnosimy do motocykli oraz samochodów o masie nie przekraczającej 3,5 tony? Na autostradzie jest to 140 km/godzinę, na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 km/h, na drodze ekspresowej jednojezdniowej jest to 100 km/h. W przypadku drogi jednojezdniowej dwukierunkowej prędkość ta wynosi 90 kilometrów na godzinę.  Oczywiście nie są to wszystkie ograniczenia, które spotkać możemy na polskich drogach, dorzucić do nich warto jeszcze limity, obowiązujące na terenach zabudowanych.

W przypadku poruszania się po terenie zabudowanym powinniśmy pamiętać o limicie prędkości 50 km/h. Wyjątek stanowią wskazania znaków. Dodatkowo prędkość w terenie wzrasta do 60 km/h godzinę w godzinach nocnych. Nieco inaczej zasady te przedstawiają się w przypadku samochodów ciężarowych. Pamiętajmy również, że na terenie strefy zamieszkania, obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, na specjalnie oznaczonych drogach poruszamy się zazwyczaj z prędkością o wiele niższą, niż zazwyczaj.

Strefy zamieszkania

Maksymalna prędkość w tego rodzaju strefach wynosi 20 km/h, a pierwszeństwo mają tam piesi. Dodatkowo już poza strefą pamiętajmy o tym, że powinniśmy zawsze dopasować prędkość naszego samochodu, do warunków drogowych, które panują na drodze. To, że ustawodawca zezwala na poruszanie się z określoną prędkością, nie oznacza wcale, że mamy z taką prędkością się poruszać, jeśli pada deszcz lub jest ślisko.

W tym wszystkim chodzi o bezpieczeństwo

Najważniejsze jest bezpieczeństwo, również przy zachowaniu właściwej odległości pomiędzy pojazdami. Miejmy więc na uwadze, że czasami przyjdzie nam wykonywać nagłe manewry, które mogą kosztować kogoś życie. Pamiętajmy również o tym, że za przekroczenie prędkości grozi nam mandat, a przy nazbieraniu określonej liczby punktów karnych, możemy spodziewać się kary pieniężnej oraz zatrzymania prawa jazdy. Oczywiście kara finansowa to jedno, ważniejsza jest jednak świadomość tego, jak dużą odpowiedzialnością jest obarczone właściwe zachowanie na drodze i właśnie to powinno nas przede wszystkim motywować.